Mini Bogskabet arbejder med emergent literacy og højtlæsning i vuggestuen. Hver måned præsenteres en bog, der kan læses højt i vuggestuen eller dagplejen. Du kan læse mere om projektet i dette indlæg.

Når vi arbejder med emergent literacy er det under overskrifterne:

Barnets fonologiske opmærksomhed– her arbejdes der med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.

Barnets ordforråd– her arbejdes der med barnets forståelse for det, der læses og samtidig på at styrke ord og begreber hos barnet, der har afsæt i barnets verden.

Barnets narrative kompetence– her arbejdes med barnets forståelse for at historien er fiktiv, og på hvilken rolle illustrationerne spiller for fortællingen.

Barnets viden om bogen som medie– her arbejdes på barnets forståelse for bogen som et objekt, hvordan skal den bruges, hvor åbner man, hvordan holder man den, etc.

Højtlæsningen og samtalen af og om Lili holder fest sigter primært mod hovedmålene:

Barnets fonologiske opmærksomhed: Barnet skal udvikle en forståelse for, at det trykte ord repræsenterer en lyd. Med andre ord skal barnet lære at forstå, at det er, de fortrinsvis sorte tegn, den voksne siger under højtlæsningen.

Barnets forståelse for et narrativt forløb: Barnet ved, at bogens verden er fiktiv, og det dermed ikke foregår hverken virkeligt eller her og nu.

Sekundært arbejdes der med målene: Barnets ordforråd og Barnets viden om bogen som medie.

Lili er en serie af bøger for de mindste. I Lili holder fester det streng taget Lilis forældre, der skal til fest. Dét synes Lili ikke er okay, og så skal hun, og hendes hund Vovvov tilmed passes af mormor. Suk.

Nu er gode råd dyre – hvad gør man? Man holder selvfølgelig selv en fest, og det er lige, hvad Lili gør. Til en fest skal man bruge sjove hatte, læbestift, lækker mad, drinks, konfetti og høj musik.

Historien er enkel og tekststykkerne på opslagene er korte. Historien begynder med at mor og far tager til fest, og slutter da de kommer hjem igen.

Fortællingen omhandler at blive passet og at holde fest, to begreber langt de fleste, hvis ikke alle, i børnegruppen kender til.

Højtlæsningen kan gribes an på følgende måde:

  • Overvej om det er hele stuens børnegruppen, en mindre gruppe eller enkelte børn, der skal have bogen læst højt. Lili holder fest har et mindre format, derfor er det en god idé at organisere højtlæsningen, så børnene sidder tæt ved oplæseren.
  • Se på forsiden sammen og peg på de tre ord i overskriften, samtidig med at de læses højt. Dette vil være med til at skærpe børnegruppens fonologiske opmærksomhed, hvor der arbejdes med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.
  • Se på bogens forside. Hvem kan I se? Hvad laver de? Kan I også se legetøj på forsiden?
  • Under højtlæsningen vises bogens billeder. Giv plads til at børnene beskriver, hvad de ser på billederne.
  • Når bogen læses højt de følgende gange, peges på de ord, der læses højt. Dette kan lade sig gøre i en bog uden meget tekst, uden at det bliver for tungt og besværligt. Når der peges på ordet, der læses højt, skærpes børnegruppens fonologiske opmærksomhed, og børnene vil med tiden forstå, at det er de sorte tegn, den voksne læser højt.
  • Spørg børnegruppen om de har prøvet at blive passet. Hvem bliver de passet af?
  • Spørg børnegruppen om de har prøvet at være til fest. Hvad laver man til en fest? Skal man gøre noget særligt til en fest?
  • I kan lave festhatte af gratis aviser (se en vejledning her), sætte god musik på og holde en dansefest.
  • Gentag højtlæsningen af bogen flere gange i løbet af måneden.

Serien om Lili er skrevet af Kim Fupz, og illustreret af Siri Melchior. Bøgerne udgives af Gyldendal, find dem på forlagets hjemmeside, i en boghandel eller på bibliotek.dk

Jeg håber, du har lyst til at dele dine erfaringer med højtlæsning af Lili holder fest, send mig enten en mail på josefine@mitbogskab.dk, eller del på Instagram og brug #minibogskabet og #højtlæsningivuggestuen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *