Mini Bogskabet arbejder med emergent literacy og højtlæsning i vuggestuen. Hver måned præsenteres en bog, der kan læses højt i vuggestuen eller dagplejen. Du kan læse mere om projektet i dette indlæg.

Når vi arbejder med emergent literacy er det under overskrifterne:

Barnets fonologiske opmærksomhed– her arbejdes der med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.

Barnets ordforråd– her arbejdes der med barnets forståelse for det, der læses og samtidig på at styrke ord og begreber hos barnet, der har afsæt i barnets verden.

Barnets narrative kompetence– her arbejdes med barnets forståelse for at historien er fiktiv, og på hvilken rolle illustrationerne spiller for fortællingen.

Barnets viden om bogen som medie– her arbejdes på barnets forståelse for bogen som et objekt, hvordan skal den bruges, hvor åbner man, hvordan holder man den, etc.

Højtlæsningen og samtalen af og om MIN! sigter primært mod hovedmålene:

Barnets forståelse for et narrativt forløb: Barnet ved, at en enkelt illustration kan indgå i et længere handlingsforløb.

Barnets viden om bogen som medie: Barnet ved, hvor bogen starter, og hvor den slutter.

Sekundært arbejdes der med målet: Barnets ordforråd.

MIN! er en ordløs fortælling om en elefantunge, der er ret interesseret i vennernes legetøj. Faktisk er han så interesseret, at han tager det fra dem. Først snupper han en kokosnød fra giraffen, og derefter en gren, der dog først er blevet spændende efter at zebraen er begyndt at lege med den.

Elefantungen bliver upopulær, vennerne bliver sure, og han får en snak med sin mor, der formanende løfter snablen. Heldigvis ender alt godt, alle bliver venner, og både kokosnød og gren bruges i en fælles leg.

MIN! illustrerer, hvad der for de fleste børn vil være et yderst velkendt fænomen, at legetøjet pludselig er blevet snuppet af en anden. Det kan man jo godt blive både ked af det og sur over. Virkeligheden for langt de fleste vil dog være, at man også sagtens selv kunne være den, der kom forbi, og snuppede dét, der så interessant ud. Derfor tænker jeg både elefanten og vennerne er genkendelige figurer.

Da fortællingen er ordløs, stiller det krav til børnenes fortællevene, da de skal fortælle, hvad der sker på billederne.

Højtlæsningen kan gribes an på følgende måde:

  • Overvej om det er hele stuens børnegruppen, en mindre gruppe eller enkelte børn, der skal have bogen læst højt. MIN! har et mindre format, derfor er det en god idé at organisere højtlæsningen, så børnene sidder tæt ved oplæseren.
  • Se på forsiden sammen og peg på det ene ord i overskriften, samtidig med at det læses højt. Dette vil være med til at skærpe børnegruppens fonologiske opmærksomhed, hvor der arbejdes med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.
  • Se på forsiden. Hvad kan I se? Hvem kan vi se? Er de glade? Er de sure? Hvorfor er de sure?
  • Under højtlæsningen vises bogens billeder. Giv plads til at børnene beskriver, hvad de ser. Som oplæser skal du støtte børnenes fortælling og fylde den ud, hvis børnene kan se en giraf. Så kan du spørge ind til, hvad giraffen laver. Hvem er den sammen med?
  • Gentag højtlæsningen af bogen flere gange i løbet af måneden. For børnegruppens yngste børn vil denne bog være en stor udfordring, og derfor må oplæsningen støttes af den voksnes fortælling af historien. De største børn vil have bedre sproglig mulighed for at fortælle historien, samtidig med at illustrationerne vises. Deres fortælling kan støttes af oplæseren, der guider dem på vej med hjælpespørgsmål som: Hvad sker der først? Hvad sker der så? Hvem kommer nu? Hvad siger moren? Hvad gør de nu?

MIN! er skrevet og illustreret af Birde Poulsen. Find den på biblioteket eller hos boghandleren. Birde Poulsen har skrevet en del for de yngste børn, blandt andet også serien om Lille Krokodille, som var månedens bog i oktober sidste år.

Jeg håber, du har lyst til at dele dine erfaringer med højtlæsning af MIN!, send mig enten en mail på josefine@mitbogskab.dk, eller del på Instagram og brug #minibogskabet og #højtlæsningivuggestuen

God fornøjelse med månedens bog!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *