Du har brug for bøger, når du laver dialogisk oplæsning
Du har brug for bøger, når du laver dialogisk oplæsning

To af oplægsholderne til Faglig Fredag på Bogforum talte om Dialogisk oplæsning.

Jeg har tidligere nævnt det i et indlæg, og vil her uddybe hvad det er.

Dialogisk oplæsning er en måde at læse op på, der gør barnet eller børnene aktive under oplæsningen. Ved den traditionelle oplæsning er det barnets opgave at lytte. Ved den dialogiske oplæsning skaber man en dialog med barnet, om det man læser (ja – deraf navnet!)

I skolesammenhæng kan man argumentere for at samme bog skal læses flere gange, og at man skal gøre bestemte ting ved de forskellige gennemlæsninger.

Hjemme, tænker jeg, kan man tilpasse det en del. For det er jo alt andet lige væsentligt lettere at have en samtale med et eller få børn fremfor med en klasse, hvor man gerne vil sikre sig at alle er med.

Hjemme kan man tænke på det som tre-trins-raket:

  • Før læsningen
  • Under læsningen
  • Efter læsningen

Før læsningen taler man om bogens for og bagside, og om hvem forfatter og illustrator er. Hvis man har læst andre bøger af samme forfatter, kan man tale om dem. Man kan lade barnet gætte på hvad bogen handler om ud fra forside og titel. Da min datter var yngre, pegede jeg ofte på de ord, jeg læste i overskriften. Simpelthen bare for at gøre hende opmærksom på at det jeg sagde, det kom derfra.

Under læsningen forklarer man svære ord og vendinger. Spørg ind til om barnet forstår det læste, hvis barnet har spørgsmål, så stop op og besvar. Stil selv spørgsmål som barnet kan besvare, eks. hvad tror du der sker nu?

Jeg stillede en gang min datter det spørgsmål, da vi læste Fyrtøjet, og soldaten er på vej ned i træet. Hvad tror du der sker nu? Hvortil hun svarede med den største selvfølgelighed: Ja jeg tror han tager balloner med ned, og holder en fest! Super oplagt.

Når man læser bogen igen, så lad barnet genfortælle/læse historien ud fra billederne. Mange børn har forbavsende god hukommelse, og kan hæfte sig ved virkelig små detaljer.

Efter læsningen kan man tale om bogen. Hvad skete der egentlig, hvorfor tror du han/hun sagde/gjorde det? Tal om de ord du undervejs forklarede og forsøg at bruge de nye ord overfor barnet.

Man arbejder i denne oplæsningsform meget med barnets forståelse for det læste og samtidig udvides barnets ordforråd.

Jeg vil vove den påstand at det sikkert ligner, den måde I allerede læser op på derhjemme. Måske vidste I bare ikke at fagtermen er dialogisk oplæsning.

8 thoughts on “Dialogisk oplæsning”

  1. Gode tips, der er værd at tænke over og gode at inkorporere aktivt, selv om man måske, nogle gange, som du siger – gør det ubevidst.
    1000 tak!

    1. Jeg tror nemlig også man gør virkelig meget af det ubevidst! Men dejligt at det alligevel kan bruges:-)

  2. Godt twist på Fyrtøjet! At hente balloner i et træ og holde fest lyder lidt som noget der kunne ske i Hundredemeterskoven, måske var der blevet læst Peter Plys 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *