Mini Bogskabet arbejder med emergent literacy og højtlæsning i vuggestuen. Hver måned præsenteres en bog, der kan læses højt i vuggestuen eller dagplejen. Du kan læse mere om projektet i dette indlæg. I marts måned læser Mini Bogskabet Ib hjælper en and.

Når vi arbejder med emergent literacy er det under overskrifterne:

Barnets fonologiske opmærksomhed – her arbejdes der med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.

Barnets ordforråd – her arbejdes der med barnets forståelse for det, der læses og samtidig på at styrke ord og begreber hos barnet, der har afsæt i barnets verden.

Barnets narrative kompetence – her arbejdes med barnets forståelse for at historien er fiktiv, og på hvilken rolle illustrationerne spiller for fortællingen.

Barnets viden om bogen som medie – her arbejdes på barnets forståelse for bogen som et objekt, hvordan skal den bruges, hvor åbner man, hvordan holder man den, etc.

Højtlæsningen og samtalen af og om Ib hjælper en and sigter primært mod hovedmålene:

Barnets fonologiske opmærksomhed: Barnet skal udvikle en forståelse for, at det trykte ord repræsenterer en lyd. Med andre ord skal barnet lære at forstå, at det er, de fortrinsvis sorte tegn, den voksne siger under højtlæsningen.

Barnets forståelse for et narrativt forløb: Barnet ved, at en enkelt illustration kan indgå i et længere handlingsforløb.

Sekundært arbejdes der med målene: Barnets ordforråd og Barnets viden om bogen som medie.

Ib hjælper en and handler om hunden Ib, som en del af børnene måske allerede kender. Hunden Ib optræder dels i bøger, i korte animationsfilm, i spil og også som teaterstykke. 

Ib hjælper en and er Ib ude at gå en tur ved en sø. Han har sin kikkert med, og ser en and på sin rede. Bag anden lurer faren i form af en kat, katten springer efter anden, der flyver ud i vandet og tilbage i reden ligger æggene. Ib ser, at katten slikker sig om munden, og beskytter dem ved at lægge sig på reden. Katten går, anden vender retur og da Ib rejser sig, klækker æggene. Vi får heldigvis en fredelig afslutning på historiens dramatiske højdepunkt, hvor katten springer frem efter anden – og både and og Ib griner, da anden mener, det er blevet til andehvalpe fremfor rigtige ællinger.

Højtlæsningen kan gribes an på følgende måde:

  • Overvej om det er hele stuens børnegruppen, en mindre gruppe eller enkelte børn, der skal have bogen læst højt. Ib hjælper en and har et mindre format, derfor er det en god idé at organisere højtlæsningen, så børnene sidder tæt ved oplæseren.
  • Se på forsiden sammen og peg på de fire ord i overskriften, samtidig med at de læses højt. Dette vil være med til at skærpe børnegruppens fonologiske opmærksomhed, hvor der arbejdes med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.
  • Se på bogens forside. Hvem kan I se? Hvad kigger han i? Hvad ser han på?
  • Fortæl børnene, at en bog har en forside og en bagside – og peg på dem i mens. Vis at man åbner ved forsiden, og at det er der bogen begynder. Det kan virke lidt karikeret, men det skærper opmærksomheden omkring bogen som medie, og helt basalt viser det, hvordan bogen bruges.
  • Under højtlæsningen vises bogens billeder. Giv plads til at børnene beskriver, hvad de ser på billederne. 
  • Under højtlæsningen kan stemmeføringen bruges til at underbygge dramatikken, da katten kommer og springer hen til anden.
  • Historien om Ib kan dramatiseres. En skal være Ib, en skal være anden, en skal være katten og en kikkert kan laves af to tomme køkken- eller toiletruller. Måske skal det være de største af børnene på stuen, der har roller, og de mindste der er publikum. 
  • Ib hjælper en and findes også som kort animationsfilm. Hvis det er muligt kan den ses.
  • Gentag højtlæsningen af bogen flere gange i løbet af måneden, og giv plads til at børnegruppen genfortæller historien. Dette kan både gøres før oplæsningen, eller under oplæsningen, hvor der spørges til, hvad der nu sker.

Bøgerne om Ib er skrevet af Peter Nordahl og illustreret af Rasmus Bregnhøi, der findes mange titler i serien, de udgives af Gyldendal,  og findes på forlagets hjemmeside, i en boghandel eller på bibliotek.dk

Jeg håber, du har lyst til at dele dine erfaringer med højtlæsning af Ib hjælper en and send mig enten en mail på minibogskabet@mitbogskab.dk, eller del på Instagram og brug #minibogskabet og #højtlæsningivuggestuen 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *