Mini Bogskabet arbejder med emergent literacy og højtlæsning i vuggestuen. Hver måned præsenteres en bog, der kan læses højt i vuggestuen eller dagplejen. Du kan læse mere om projektet i dette indlæg.

Når vi arbejder med emergent literacy er det under overskrifterne:

Barnets fonologiske opmærksomhed– her arbejdes der med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.

Barnets ordforråd– her arbejdes der med barnets forståelse for det, der læses og samtidig på at styrke ord og begreber hos barnet, der har afsæt i barnets verden.

Barnets narrative kompetence– her arbejdes med barnets forståelse for at historien er fiktiv, og på hvilken rolle illustrationerne spiller for fortællingen.

Barnets viden om bogen som medie– her arbejdes på barnets forståelse for bogen som et objekt, hvordan skal den bruges, hvor åbner man, hvordan holder man den, etc.

Højtlæsningen og samtalen af og om Carl er sød sigter primært mod hovedmålene:

Barnets fonologiske opmærksomhed: Barnet skal udvikle en forståelse for, at det trykte ord repræsenterer en lyd. Med andre ord skal barnet lære at forstå, at det er, de fortrinsvis sorte tegn, den voksne siger under højtlæsningen.

Barnets forståelse for et narrativt forløb: Barnet ved, at en enkelt illustration kan indgå i et længere handlingsforløb.

Sekundært arbejdes der med målene: Barnets ordforråd og Barnets viden om bogen som medie.

Carl er sød handler om elefanten Carl, som mange børn måske allerede kender, han optræder nemlig i en del fortællinger. I denne står Carl op en morgen, og vil have sine flotte røde gummistøvler på. Det bøvler dog, men heldigvis kommer storebror Albert og hjælper. Carl og Albert går udenfor og hopper i vandpytter, og Albert siger, at Carl skal sige det samme som ham. Efter en minimal konflikt er de begge på bogens sidste opslag glade, og ligger ved af side af hinanden.

Højtlæsningen kan gribes an på følgende måde:

  • Overvej om det er hele stuens børnegruppen, en mindre gruppe eller enkelte børn, der skal have bogen læst højt. Carl er sød har et mindre format, derfor er det en god idé at organisere højtlæsningen, så børnene sidder tæt ved oplæseren.
  • Se på forsiden sammen og peg på de tre ord i overskriften, samtidig med at de læses højt. Dette vil være med til at skærpe børnegruppens fonologiske opmærksomhed, hvor der arbejdes med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.
  • Se på bogens forside. Hvem kan I se? Hvad har elefanten på snablen og ved siden af sig? Hvad tror I, han vil med gummistøvlerne?
  • Under højtlæsningen vises bogens billeder. Giv plads til at børnene beskriver, hvad de ser på billederne.
  • Bogen har ikke meget tekst, og sætningerne er korte. Peg på ordene, når de læses op. Igen vil børnegruppens fonologiske opmærksomhed skærpes.
  • Carl og Albert bliver næsten uvenner – Hvorfor bliver de uvenner?
  • Tal med børnene om Carl er sød eller dum?
  • Mon ikke der kommer en regnvejrsdag i løbet af måneden – så er det på med gummistøvlerne. Tal om at Carls er røde – Hvilke farver er jeres gummistøvler?
  • Med gummistøvler på kan der hoppes i vandpytter helt som Carl og Albert gør det.
  • Gentag højtlæsningen af bogen flere gange i løbet af måneden.

Serien om Carl er skrevet af Ida Jessen og illustreret af Hanne Bartholin. Bøgerne udgives af Høst & Søn, find dem på forlagets hjemmeside eller på bibliotek.dk

Jeg håber, du har lyst til at dele dine erfaringer med højtlæsning af Carl er sød, send mig enten en mail på josefine@mitbogskab.dk, eller del på Instagram og brug #minibogskabet og #højtlæsningivuggestuen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *