Mini Bogskabet arbejder med emergent literacy og højtlæsning i vuggestuen. Hver måned præsenteres en bog, der kan læses højt i vuggestuen eller dagplejen. Du kan læse mere om projektet i dette indlæg.

Når vi arbejder med emergent literacy er det under overskrifterne:

Barnets fonologiske opmærksomhed – her arbejdes der med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.

Barnets ordforråd – her arbejdes der med barnets forståelse for det, der læses og samtidig på at styrke ord og begreber hos barnet, der har afsæt i barnets verden.

Barnets narrative kompetence – her arbejdes med barnets forståelse for at historien er fiktiv, og på hvilken rolle illustrationerne spiller for fortællingen.

Barnets viden om bogen som medie – her arbejdes på barnets forståelse for bogen som et objekt, hvordan skal den bruges, hvor åbner man, hvordan holder man den, etc.

Højtlæsningen og samtalen af og om Ida og snemanden sigter primært mod hovedmålene:

 Barnets ordforråd: Barnet skal opnå et ordforråd, der sikrer en forståelse for det læste, og styrkes i de ord og begreber, der har afsæt i barnets virkelighed.

 Barnets forståelse for et narrativt forløb: Barnet ved, at bogens verden er fiktiv, og at det dermed ikke foregår hverken virkeligt eller her og nu.

 Sekundært arbejdes der med målene: Barnets fonologiske opmærksomhed og Barnets viden om bogen som medie.

Ida og snemanden handler, som titlen antyder, om Ida og en snemand.

Ida er ude at gå en tur i snevejret, hun smager snefnug på tungen, hun laver en snebold, som hun triller kæmpe stor.

Det bliver til en snemand med gulerodsnæse og to øjne af sten. Ida stiller sig ved siden af snemanden, og dækkes af sneen, der daler. Ida bliver selv til en snemand, og da Kalle kommer forbi, giver han straks Ida-snemand en gulerodsnæse og to sten øjne. Han bliver godt forskrækket, da den ene af de to snemænd bevæger sig, og Ida får rystet alt sneen af sig. På det sidste opslag ser vi, at Ida og Kalle er på vej væk fra snemanden, der retter på næsen alt imens bogens fortæller siger: ”En rigtig snemand kan jo ikke bevæge sig, vel?”

 Højtlæsningen kan gribes an på følgende måde:

  • Overvej om det er hele stuens børnegruppen, en mindre gruppe eller enkelte børn, der skal have bogen læst højt. Ida og snemanden har et mindre format, derfor er det en god idé at organisere højtlæsningen, så børnene sidder tæt ved oplæseren.
  • Se på forsiden sammen og peg på de tre ord i overskriften, samtidig med at de læses højt. Dette vil være med til at skærpe børnegruppens fonologiske opmærksomhed, hvor der arbejdes med barnets fornemmelse for bogstaver og ord.
  • Se på bogens forside. Hvem kan I se? Hvem står pigen sammen med? Hvad tror I, hun hedder?
  • Fortæl børnene, at en bog har en forside og en bagside – og peg på dem i mens. Vis at man åbner ved forsiden, og at det er der bogen begynder. Det kan virke lidt karikeret, men det skærper opmærksomheden omkring bogen som medie, og helt basalt viser det, hvordan bogen bruges.
  • Under højtlæsningen vises bogens billeder. Giv plads til at børnene beskriver, hvad de ser på billederne.
  • Hvis vi er heldige at få sne, er det jo oplagt at komme ud og opleve sneen dale som Ida gør i bogen – og måske også bygge en snemand.
  • Hvis vi ikke får sne, så kan snemanden skabes i hvidt karton, sort karton til de to stenøjne og orange karton til gulerodsnæsen. Lav snemanden så stor som børnene, og hæng den op på væggen ved hjælp af elefantsnot. Klip øjne og næse ud, og lad børnene på skift sætte det på snemanden – her kan der også bruges elefantsnot. Børnene kan stå ved siden af snemanden som Ida gør i bogen. De ældste børn kan genfortælle historien i et lille teaterstykke, hvor barnet/Ida bliver til en snemand ved at lægge et lagen over barnet.
  • Gentag højtlæsningen af bogen flere gange i løbet af måneden, og giv plads til at børnegruppen genfortæller historien. Dette kan både gøres før oplæsningen, eller under oplæsningen, hvor der spørges til, hvad der nu sker.

Bøgerne om Ida er skrevet og illustreret af Inger Tobiasen, der findes mange titler i serien, og de udgives af Turbine, find dem på forlagets hjemmeside, i en boghandel eller på bibliotek.dk

Jeg håber, du har lyst til at dele dine erfaringer med højtlæsningen af Ida og snemanden. Send mig enten en mail på minibogskabet@mitbogskab.dk, eller del på Instagram og brug #minibogskabet og #højtlæsningivuggestuen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *